יהוד-מונוסון
יהוד-מונוסוןיהוד-מונוסון
יהוד-מונוסון
עיר במזרח בקעת אונו במחוז מרכז, אשר קיבלה את שמה במסגרת איחוד רשויות מקומיות של העיר יהוד והמועצה המקומית הסמוכה לה, נוה אפרים (נוה מונוסון) בשנת 2003. במסגרת הסכם האיחוד נקבע, שנוה מונוסון תמשיך לשמור על האוטונומיה שלה ועל ייחודה הקהילתי באמצעות מנהלה מקומית במעמד סטטוטורי של ועד רובע עירוני. נכון ליולי 2023 מתגוררים ביהוד-מונוסון 31,570 תושבים