האו"ם

האו"םהאו"ם
האו"ם
האומות המאוחדות הוא ארגון בין-לאומי שמטרותיו המוצהרות הן להקל על שיתוף הפעולה בענייני החוק הבין-לאומי, הביטחון הבין-לאומי, התפתחות כלכלית, התקדמות חברתית, זכויות האדם והשגת שלום עולמי. נוסד בשנת 1945 לאחר מלחמת העולם השנייה. בארגון חברות 193 מדינות ומטהו שוכן בניו יורק, ארה"ב