חיל השריון

חיל השריוןחיל השריון
חיל השריון
החיל המתמרן העיקרי בזרוע היבשה של צבא הגנה לישראל ומבסס את עיקר כוחו על טנקי מערכה