קרב סולטן יעקוב

קרב סולטן יעקובקרב סולטן יעקוב
קרב סולטן יעקוב
קרב שנערך ביוני 1982, במהלך מלחמת לבנון הראשונה, מול הצבא הסורי מדרום לכפר סולטן יעקוב שבלנון. קרב הזכור בעיקר בשל שלושת החיילים הנעדרים, ששניים מהם, יהודה כץ וצבי פלדמן, נעדרים גם היום. גופתו של הנעדר השלישי, זכריה באומל, הוחזרה ב-2019, 37 שנים לאחר הקרב, בסיוע רוסיה