טקס שינה

טקס שינהטקס שינה
טקס שינה
מס' פעולות קבועות לפני הכניסה למיטה, שחוזרות על עצמן מידי ערב ובאותה השעה.