בטיחות

בטיחותבטיחות
בטיחות
שם כללי לתחום של ההגנה מפני פגיעות גוף או נזק מתמשך (הניתנים לצפייה מראש) בבני אדם. תחום הבטיחות מלווה כיום את האדם בכל אשר ילך: בבית, בדרך, במקומות העבודה והבילוי.