בני זוג
בני זוגבני זוג
בני זוג
זוגיות היא מערכת יחסים הדוקה בין שני פרטים.