אוליגרכים
אוליגרכיםאוליגרכים
אוליגרכים
שם מקובל לקבוצה של אנשי עסקים שצברו עושר רב אחרי התמוטטות ברית המועצות, בתקופת שלטונו ונשיאותו של בוריס ילצין ברוסיה (לרוב בדרכים בלתי חוקיות)