שכם

שכםשכם
שכם
עיר פלסטינית במרכז השומרון, המשמשת כמרכז המסחר והשירותים החשוב בשומרון