יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה, המכונה לעתים בקיצור גם כיום הזיכרון, הוא יום להנצחת זכרם של חללי מערכות ישראל ופעולות האיבה לאורך כל שנות היישוב החדש בארץ ישראל. יום הזיכרון הוא יום אבל לאומי במדינת ישראל. יום זה חל בתאריך ד' באייר, יום לפני יום העצמאות, באופן שנועד על פי ההשקפה הפופולרית להזכיר את המחיר שמשלמת המדינה מאז הקמתה וקיומה