תאגיד השידור הציבורי

תאגיד השידור הציבוריתאגיד השידור הציבורי
תאגיד השידור הציבורי
תאגיד השידור הישראלי (בעבר: תאגיד השידור הציבורי) המציג עצמו במותג כאן הוא תאגיד סטטוטורי ישראלי שהוקם בשנת 2015 מכוח חוק השידור הציבורי הישראלי, לשם החלפתה של רשות השידור, שהחוק מורה על סגירתה. מועד תחילת פעילותו של התאגיד נדחה פעמים אחדות, והמועד הנוכחי הוא 30 באפריל 2017. מנכ"ל התאגיד הוא אלדד קובלנץ והיו"ר הוא גיל עומר.