האיחוד האירופי

האיחוד האירופיהאיחוד האירופי
האיחוד האירופי
התאגדות של 27 מדינות באירופה, בעלת מאפיינים של מדינת-על אחת, כגון פרלמנט, חוקים, כלכלה משותפת, מטבע אחיד בחלק מן המדינות החברות באיחוד (האירו) וסממני ריבונות נוספים. האיחוד האירופי יצר שוק אחד ללא גבולות פנימיים - השוק האירופי האחיד