האיחוד האירופי

האיחוד האירופיהאיחוד האירופי
האיחוד האירופי
התאגדות של 28 מדינות אירופה באירופה, בעלת מאפיינים של מדינת-על אחת, כגון פרלמנט, חוקים, כלכלת משותפת ומטבע אחיד (אירו). נשיא המועצה האירופית, הגוף המדיני העליון של האיחוד, הוא דונלד טוסק. נשיא הנציבות האירופית, הרשות המבצעת של האיחוד, הוא ז'אן קלוד יונקר