גבול מצרים
גבול מצריםגבול מצרים
גבול מצרים
גדר הגבול ישראל-מצרים היא מכשול מעבר באורך 240 ק"מ שישראל בנתה לאורך גבול ישראל-מצרים, בניסיון לבלום את ההסתננות מאפריקה לישראל וחדירה של פעילות טרור משטח חצי האי סיני