נגיף הקורונה

נגיף הקורונהנגיף הקורונה
נגיף הקורונה
התפרצות נגיף קורונה 2019, (CONVID-19), זוהתה לראשונה בעיר ווהאן שבמוחז חוביי בסין. הגורם למחלה זוהה כנגיף ממשפחת הקורונה (SARS-CoV-2). הנגיף משתייך למשפחה של נגיפים נשימתיים הגורמים לרוב לתחלואה נשימתית קלה ואולם, נגיפים ממשפחה זו גרמו גם למגפות של זיהומים נשימתיים קשים. בדומה לנגיפים נשימתיים אחרים, נגיף קורונה 2019 מועבר על ידי טיפות נשימתיות. ההדבקה מתרחשת בעקבות חשיפה לנגיף באחת משתי הצורות הבאות: • מגע ישיר עם חולה או עם משטח מזוהם. • חשיפה לטיפות מהפרשות מדרכי הנשימה של החולה המפוזרות בזמן שיעול או התעטשות. בישראל התגלו חולים בנגיף החל מפברואר 2020. ההתמודדות עם התפרצות הנגיף כוללת הנחיות הנועדות מניעת ההתפשטות, ובכללן בידוד בית למי ששהו בקרבת חולים או שבו ממדינות שבהן התפרצה המחלה, ביטול אירועים המוניים ומתן טיפול רפואי בבתי החולים למי שהתגלו כחולים. לפניכם כל הכתבות בנושא נגיף קורונה 2019.