ביזאר
ביזארביזאר
ביזאר
חָרִיג, שׁוֹנֶה, יוֹצֵא דופן.