נמל תעופה

נמל תעופהנמל תעופה
נמל תעופה
שדה תעופה הוא מתחם המאפשר למטוסים לנחות, להמריא ולחנות. מקובלת ההבחנה בין נמל תעופה, המשמש לטיסות בינלאומיות, ובין שדה תעופה, המשמש לטיסות מקומיות, ומטבע הדברים הוא קטן יותר.