המאבק ההרואי לפינוי המוקשים

שיחה עם דניאל יובל המוביל את המאבק

זמן צפייה: 04:57

מוקש שנסחף לגדר המערכת התפוצץ ופגע בחיילת אתמול.

דניאל יובל שקרה לו דבר דומה לפני 5 שנים באולפן.

מדבר על הפרויקט שהתחיל לאחר שנפגע ממוקש.
מאבק עולמי נגד מוקשים, נאם באו"ם ובכנסת.