רופא שטיפל באביו ועובדי תע"א: המבקר נגד מינוי מקורבי חיים כץ

יוסף שפירא פרסם דוח חריף על התנהלות שר הרווחה ומנכ"ל משרדו אביגדור קפלן. לפי המסמך, השניים פעלו לקידום עובדים עם קשר פוליטי או אישי לשר – לעיתים מבלי שהיו בעלי הכישורים המתאימים

זמן צפייה: 00:59

מבקר המדינה, יוסף שפירא, פרסם היום (שני) דוח ביקורת חמור על תהליך מינויים של בעלי תפקידים בכירים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ובמוסד לביטוח לאומי. מהדוח עולה, בין היתר, כי השר חיים כץ ומנכ"ל המשרד אביגדור קפלן הפרו את עיקרון שוויון ההזדמנויות בהליכי בחירה ומינוי, לאחר שבקרב חברי ועדות המשרד ומועצת הביטוח הלאומי מונו מקורבים רבים לשר כץ, בעלי זיקה למרכז הליכוד ולתעשייה האווירית (תע"א).

כזכור, בחדשות 13 פורסם לפני כחודשיים כי מבקר המדינה צפוי לפרסם במסגרת הדוח השנתי שלו, דוח חריף על שר העבודה והרווחה חיים כץ בעקבות שורת מינויים, לכאורה, של מקורבים אישיים ופוליטיים שלו לתפקידים בכירים במשרדו ובגופים אחרים שכפופים לו.

השר חיים כץ
השר חיים כץ | צילום: החדשות 13

לכתבות נוספות מתוך דוח מבקר המדינה:

דוח המבקר: דני דנון קיבל תרומות - בניגוד להנחיות היועמ"ש

המבקר: מאגרי מידע רגישים לא מנוהלים כראוי, כשלים בהגנת סייבר

סגירת תיקים וטיפול לקוי בתוקפים: כשלים בהתמודדות עם פדופיליה

קידום עובדת שעברה עבירות משמעת - לתפקידים בכירים

מהדוח עולה כי לאחר שמנכ"ל משרד הרווחה הקודם הלך לעולמו, מינה השר כץ בדצמבר 2016 את אלין אלול לתפקיד ממלאת מקום המנכ"ל. מדובר היה במינוי זמני שנמשך פחות מחודש, אך אלול מונתה לתפקיד למרות התנגדותו הנוקבת של נציב שירות המדינה דאז, משה דיין. בנוסף, המינוי נעשה על אף שבתקופה שקדמה למינויה עברה אלול עבירות משמעת חמורות, שבגללן ננזפה בשנת 2013, וכן קיבלה התראה זמן קצר לפני המינוי הזמני. עוד ציין המבקר כי המינוי אירע למרות שאלול לא כיהנה קודם לכן בתפקידים בכירים.

שבוע לאחר שנכנס קפלן לתפקיד מנכ"ל משרד הרווחה, וכחודש לאחר שניתנה לאלול התראה בעקבות ההליך המשמעתי בגין דיווחים כוזבים, מינה הראשון את האחרונה לתפקיד יו"ר ועדת המכרזים המשרדית ולחברה בוועדת התמיכות המשרדית. בהמשך, אלול הגישה מועמדות לתפקיד סמנכ"לית בכירה ומנהלת אגף תקון. חמש פעמים נדחו מועדים שנקבעו להתכנסות ועדת הבוחנים למכרז, בין היתר כיוון שהנהלת המשרד נמנעה מלהוציא את מכתב ההתראה לאלול. לבסוף, הוועדה בחרה פה אחד באלול לתפקיד.

לפי המבקר, "התנהלותו של מנכ"ל משרד הרווחה, שהיה חבר בוועדת הבוחנים, הטילה פגם בהליך המכרז: הוא שוחח עם גב' אלול ערב המכרז וגילה באוזניה את דעתו וכוונתו לבחור בה לתפקיד. כל זאת בניגוד לכללים בעניין זה". עוד ציין שפירא כי לאחר המכרז הוגשו עליו השגות בדבר ניסיונה הניהולי של אלול. אגף המכרזים ביקש מקפלן לקבל בעניין זה את התייחסותו המקצועית של אחד מבין שלושה בעלי תפקידים רלוונטיים שצוינו בבקשה. "בתיאום עם גב' אלול עצמה בחר מר קפלן אחד מבין שלושת בעלי התפקידים האמורים. כך פעלו מר קפלן וגב' אלול בניגוד עניינים חמור", הדגיש המבקר.

ד''ר אביגדור קפלן, מנכ''ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
ד''ר אביגדור קפלן, מנכ''ל משרד העבודה והרווחה | צילום: אתר השירותים והמידע הממשלתי

הפרה בוטה של כללי מנהל תקין בהשבת יועמ"ש משרד הרווחה לתקן סגנית

כץ ואלול, בתפקידה כממלאת מקום המנכ"ל, פעלו, כך קובע הדוח, להשיב את היועצת המשפטית של משרד הרווחה לתקן של סגנית ולא להאריך את תקופת הניסיון שניתנה לה. זאת, בניגוד להנחיה המפורשת של היועץ המשפטי לממשלה ושל נציב שירות המדינה דאז. שפירא מציין כי התנהלות זו היא הפרה בוטה של כללי מנהל תקין ושל הנחיות הגורמים המוסמכים.

רופא שטיפל באביו ופעילה בסיעה שהקים בהסתדרות: מינוי מומחים המקורבים לכץ

דוח מבקר המדינה מציין כי ארבעה מהמומחים שמינה השר כץ למועצה המפקחת על פעולות הביטוח הלאומי, כיהנו בתפקידים שונים בתעשייה האווירית או בוועד העובדים של התעשייה האווירית. כמו כן, מומחית חמישית היא פעילה בסיעת "עוז" בהסתדרות - שאותה הקים כץ, ומומחה נוסף, רופא, טיפל באביו המנוח של כץ. שפירא ציין כי יש טעם לפגם בכך שלכל ששת המומחים שמינה כץ למועצה יש קשר ארוך שנים אליו. מינוי של חברי מועצה שיש להם קשר לשר עשוי לעורר בהם תחושת מחויבות אליו ולגרום להם לפעול לפי רצונו ולא בהתאם לשיקול דעתם העצמאי ולטובת הציבור בלבד.

עוד צוין כי כל ששת המומחים המקורבים לשר כץ מונו לכהן כיושבי ראש ועדות במועצה. בנוסף, מינתה ועדת המינויים לוועדות השונות 12 מקורבים לשר כץ מקרב מרכז הליכוד, התע"א וההסתדרות. אף אחד מהם לא חתם על הסדר ניגוד עניינים או דיווח על זיקתו לשר, ואף אחד מהם לא התבקש לעשות זאת. לשכת השר כץ, כך קבע הדוח, הייתה מעורבת באופן פעיל בשיבוץ חברים בוועדות.

מינוי מנהל אגף מעונות יום ומשפחתונים: השר כץ ומנכ"ל משרדו פעלו למינוי עובד שלא עמד בתנאי הסף למשרה

הדוח מציין כי קפלן סיכם עם השר כץ שעובד במשרד ימונה לתפקיד מנהל אגף מעונות יום, ובפברואר 2017 הוטל עליו לבצע את התפקיד. חודשיים לאחר מכן, פורסם מכרז בין-משרדי לתפקיד זה, והעובד הגיש את מועמדותו. אגף המכרזים של נציבות שירות המדינה הודיע לעובד כי הוא לא עומד בתנאי הסף לתפקיד ושאי אפשר לאשר את מועמדותו. העובד ערער על ההחלטה, ולפי המבקר קפלן עשה "כל מאמץ" לקבל את הערר שהגיש. כך, קפלן סימן מועמד לתפקיד הדורש מכרז ופעל באופן אקטיבי למנותו לתפקיד.

בהמשך, נציבות שירות המדינה פסלה את מועמדותו של העובד בשל אי-עמידה בתנאי הסף. לפי שפירא, קפלן, שהיה חבר בוועדת הבוחנים, גילה ליועץ השר בטרם התכנסות הוועדה, את דעתו כי המועמדות האחרות לא מתאימות לתפקיד - וסלל את הדרך למכרז פומבי. הדוח חושף כי עד חודש יולי 2017 לא התפרסם מכרז פומבי לתפקיד מנהל מעונות יום, כך שאותו העובד עדיין מילא תפקיד זה. מהביקורת עלה כי קפלן החליט מבעוד מועד וטרם התכנסות הוועדה, את תוצאות המכרז. כך, פעל בניגוד לדיני המכרזים, דינים המחייבים מתן הזדמנות שווה והתנהלות ללא דעה קדומה. מבקר הדינה קבע כי השר כץ וקפלן פעלו למען מינויו של העובד אף שלא עמד בתנאי הסף למשרה ובניגוד לכללי מנהל תקין.

השר חיים כץ
השר חיים כץ | צילום: החדשות 13

קידום סמנכ"ל משאבי אנוש ומינויו למ"מ מנכ"ל 

רמי גראור, שעבד בתעשייה האווירית בעברו, נכנס בדצמבר 2016 לתפקיד סמנכ"ל משאבי אנוש בביטוח הלאומי. בפברואר 2017, מונה לתפקיד ממלא מקום מנכ"ל הביטוח הלאומי – לפי המבקר ללא אישור הוועדה לבדיקת מינויים. רק שלושה חודשים וחצי לאחר מכן דיווח השר כץ למועצה על מינויו, ורק כשבעה חודשים לאחר מכן ביקש את אישור הוועדה למינוי. בהמשך, מינה אותו השר לתפקיד משנה למנכ"ל הביטוח הלאומי שלא באמצעות מכרז - דרך המינוי שהייתה נהוגה לתפקיד.

כמו כן, הוסיף שפירא, השר, קפלן וגראור פעלו יחדיו להחליף את נציג המעסיקים החבר בוועדת המינויים זמן קצר לפני כינוס הוועדה, ולאחר שכבר קיבל זימון להשתתף בה. בכך, ציין המבקר, יש פגם חמור, שכן, גראור היה מעורב, הלכה למעשה, בהשפעה על קביעת הרכב ועדת המינויים שדנה במינויו לתפקיד משנה למנכ"ל, במיוחד כשהיה ידוע לכולם שנציג המעסיקים מחזיק בעמדה שלילית באשר להתנהלותו של גראור.

מינוי סמנכ"ל בכיר - בניגוד לכללים

עוד עולה מהדוח שקפלן ואלול פעלו יחד ובידיעת השר כץ כדי להעביר את ניהול תחום המכרזים וההתקשרויות בדרך של העברת סמכויות באופן פרסונלי - מעובד אחד לאחר. קפלן העביר מתפקידו את מנהל אגף רכש ומכרזים והטיל על עובד מסוים את התפקיד - וכן גילה כי בכוונתו לשדרג את תפקידו של אותו עובד. בהמשך, היה קפלן חבר בוועדת הבוחנים במכרז לתפקיד סמנכ"ל תשתיות ולוגיסטיקה שאותו עובד נבחר בו לתפקיד. גם במקרה זה, פעל קפלן בניגוד לכללי מינהל תקין.

מועצת הביטוח הלאומי: הרכב הוועדות נקבע באופן אקראי

בחוק הביטוח הלאומי נקבע כי הרשות העליונה של הגוף היא המועצה, ובתקנות הביטוח הלאומי נקבע כי במועצה יכהנו 56 חברים וכי השר ימנה נציגים של ארגוני עובדים וארגוני מעסיקים. הוועדה לבדיקת מינויים פועלת, בין היתר, לבדיקת כשירותם והתאמתם של מועמדים לתפקיד חברי מנהלה ומועצה בביטוח הלאומי, והיא נדרשת לבדוק את כשירותם של כ-25% מחברי המועצה בלבד. באשר ל-75% הנותרים ששר הרווחה מעורב במינויים - רק היועץ המשפטי של הביטוח הלאומי, הכפוף לשר, כותב את חוות דעתו.

המועצה רשאית למנות ועדות מבין חבריה או שלא מבין חבריה. במועצה פועלות 16 ועדות ולמעט בוועדת המינויים, לא נקבעו בתקנון הוראות ביחס למספר החברים בוועדות ומספרם נקבע באופן אקראי. הרכב הוועדות, למעט ועדות אבטלה ומילואים - נקבע אף הוא באופן אקראי.

ביטוח לאומי
ביטוח לאומי | צילום: החדשות 13

ליקויים מבניים במוסד לביטוח לאומי ובתקנון המועצה 

נמצא שחברי ועדת הביקורת, שתפקידה לפקח על המוסד, חברים גם בוועדות אחרות בביטוח הלאומי, שכמה מהן מייעצות לשר או מעבירות הוראות בנוגע לביצוע התקציב של המוסד. השתתפות בוועדת הביקורת ובפעולות הביצוע השוטפות במקביל, פוגעת ביכולת לפקח על פעילות המוסד. כמו כן, נמצאו מספר תקנות בעייתיות, בהן, אי הגדרת תחומי האחריות של חברי המועצה ואי עדכון התקנון בהתאם לשינויים שחלו במוסד.

ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים נמסר בתגובה: "מאז תחילת כהונת השר חיים כץ נעשו במשרד העבודה והרווחה מהלכי הבראה הכוללים בין היתר שינויים ארגוניים שנועדו להדק את הפיקוח על ניצול משאבי המשרד ולטפל בכשלים ובליקויים החמורים שהתגלו גם בדוחות מבקר המדינה שפורסמו במהלך השנים. כל המכרזים והמינויים נעשים בכפוף לכללי מנהל תקין ושיקולים ענייניים ומקצועיים בלבד. במידה ונמצא פגם כלשהו באחד מתהליכי המינוי הרי שנעשה בתום לב ובהיסח הדעת ואנו נסיק את המסקנות הנדרשות מכך. באשר להערות המבקר בעניין הביטוח הלאומי: כל המומחים עליהם הצביע צוות הבדיקה נמצאו ראויים לתפקיד, אולם כל חטאם היה ששמם נקשר בשמו של השר".