דו"ח המבקר על הצפון קובע: פרויקטים הוקפאו, אין מספיק רופאים

הממשלה אישרה את התוכנית לפיתוח הצפון ב-2017, אך דבר כמעט לא מתקדם לפי מבקר המדינה - מהעתקת בסיסים ועד הקמת שדה"ת בעמק יזרעאל. משבר הנדל"ן: שווקו רק שליש מהדירות שהובטחו בהסכמי הגג

זמן צפייה: 03:09

ממשיכים להזניח את הצפון: למרות הבטחות ותוכניות ממשלה שאושרו, צפון הארץ ממשיך "ליהנות" מהיעדר תקציבים. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מפרסם אחר הצהריים (שלישי) דו"ח העוסק בתוכניות הלאומיות לפיתוח הצפון ומגלה כי רק 16 אחוזים מתוכנית הממשלה שאושרה ב-2017 לחיזוק הצפון בסך 17.3 מיליארד שקל היו תקציבים תוספתיים ושאר הסכום התייחס לכספים שכבר הובטחו בעבר.

חלק גדול מהמענקים למשיכת תעשיות עתירות ידע, הגדלת השקעות, הקמת אזורי תעשייה, תוספת משרות וכיו"ב – זכו להיענות נמוכה, לדברי המבקר, של החברות הרלוונטיות כך שלא נוצרו מספיק מקומות עבודה.

עוד נקבע בדו"ח כי פרויקטים לאומיים שתוכננו בצפון הוקפאו – כמו הקמת שדה תעופה משלים בעמק יזרעאל, בחינת העתקה של בסיסי צה"ל לצפון והקצאת 400 מיליון שקלים ל"מיזמים לאומיים" שלא קודמו. הדו"ח מציין כי מחוז הצפון הוא השני מהסוף בשיעור התלמידים הזכאים לבגרות – 76% בלבד לעומת 86% במרכז הארץ.

לשאר דו"חות מבקר המדינה: 

דו"ח המבקר: תקבולי המס למדינה מקידוחי גז – רק כ-6% מהמצופה

המצב בדואר ישראל: ההוצאות גדלו למרות תוכנית הפרישה

דו"ח המבקר: זיהום או חשש לזיהום במים ב-64% באתרים מנוטרים

דו"ח המבקר: הנגשה רחוקה מהיעד, ירידה מתמדת בתחזוקת כבישים

מחוז הצפון סובל גם מזמינות נמוכה במיוחד של רופאים, מיטות ותורים ביחס ל-1,000 תושבים לעומת כל אזורי הארץ האחרים. המענקים להעברת רופאים ומדענים לצפון הופסקו ב-2019 עקב היעדר תקציב.

בפרק העוסק בהסכמי הגג שנחתמו עם רשויות המקומיות, מציין המבקר כי הרשויות אפשרו שיווק של שליש בלבד ממספר יחידות הדיור שהבטיחו לקדם בהסכמי הגג עם משרד האוצר. אף לא אחת מהן ברשויות החרדיות. מבין שטחי המסחר והתעסוקה, שווקו 7% בלבד מכפי שנקבע בהסכמים.

הסכמי הגג הגדירו יעד להתחדשות עירונית בהיקף של 76,000 יחידות דיור. בפועל נבנו 3,500 בלבד והסכמי הגג לא שימשו כזרז לקידום התחדשות עירונית.

עלייה במספר עסקאות הנדל''ן
הסכמי הגג מומשו באופן חלקי בלבד

עוד מציין המבקר כי עד ינואר 2021 לא נחתם ולו הסכם גג אחד עם רשות מקומית ביישובי המיעוטים. כמו כן, אין מנגנון דיווח לממשלה על יישום הסכמי הגג, ולכן היא לא עוקבת בפועל אחר הגירעון בביצועם.