הלקוחות המבוקשים: קשישים וחולים

אנשי צוות בבית חולים מכרו מידע רפואי במשך שנים לחברות שמוכרות שירותים לקשישים וחולים

אנשי צוות בבית חולים מכרו מידע רפואי במשך שנים לחברות שמוכרות
שירותים לקשישים וחולים כמו ציוד סיעודי ולחצני מצוקה.
תעשיית הסיעוד מרוויחות מיליונים מדיי שנה,
במקום לפנות בפרסום לכלל האזרחים הם עושים שיווק
ממוקד על חשבון המטופל והפרטיות שלו