צוות בית החולים
צוות בית החוליםצוות בית החולים
צוות בית החולים
רופאי בית החולים עובדים כצוות בשיתוף פעולה מלא ופורה ודנים על בסיס יומיומי בנוגע למקרים השונים.