הוריו של הנער שנדקר למוות בק"ש: "רוצה שהרוצחים יישארו בכלא"

מכל הארץ הגיעו לבית משפחת לנגהל לניחום אבלים על הנער שנרצח במהלך קטטה בין בני נוער, אך במקום לחכות בסוכת האבלים, הוריו הקדישו זמן להתראיין לתקשורת. קרב גרסאות מתקיים על מה שהתרחש באותו לילה, והוריו של יואל חוששים מסיפורי כזב שמופצים. "הרביצו לו כמו חיות - זה שנאה"

זמן צפייה: 10:05