זהירות! קופצים כל הדרך לגמר

מה אוסטרלי ומה יגרום לזוגות להמשיך לקפץ ללא הפסקה?

זמן צפייה: 15:04

בין שְלל חיות הבר המתגוררות בְּאוסטרליה, אפשר למצוא את חַיית הַכּיס היפה וְהַמוּכֶּרת ביותר בָּעולם, הקנגורו. החיה שֶהפכה לְאֶחד מִסְמליה המוּכּרים של היבשת וְהוּכרזה כַּחַיה הלאומית של המדינה. בַּמשימה הבאה יצטרכו הצוותים לְאָתר 12 שנֵים- עָשָר אייקונים אוסטרליים כְּשֶהם קופצים בַּחַליפת קנגורו. בַּשַלב הראשון על הצוותים לְהתחפש לקנגורו וְלִנעול את נעלֵי הקפיצה המיוחדות; בַּשַלב השני על הצוותים לִבחור מִכָּל התמונות התלויות על מִתקן הַתליָיה. עוד המצאה אוסטרלית ידועה. את  12 שנֵים- עָשָר הָאייקונים האוסטרליים עַליהם לְהעביר בְּאמצעות קפיצה מִקָצה אחד של הַרְחַבה לְמִתקן הַתלייה בַּקַצה השני של הַרְחבה. רק צוות שֶיְאַתר את כל 12 שְתים עשרֶה תמונות האייקונים האוסטרליים, יְקבל מִדוב הַקוֹאָלָה את הרמז הבא.

עוד באתר:

הגולשות הלוהטות: תכירו את הקרדשיאנס מייד אין אוסטרליה

סקר: מי הזוג האהוב במירוץ למיליון?

הכירו את המקומות הכי הזויים להצעות נישואים

רגעי האימה של רוסלנה בבנג'י – הפרק המלא