"היית לי כאן כמו אימא, ולעולם אעריך את זה": איך הצביעו חברי שבט אולן?

בסופו של דבר היא אומנם ניצלה בזכות אבן הגורל וחזרה למשחק באופן מיידי, אבל אלית היא זו שקיבלה את רוב הקולות – גם את זה של סהר, מי שראה בה כאם והתלבט עד לרגע האחרון אם להצביע לה; וכיצד קייסי, טל וגל נימקו את החלטתם? | צפו בשורדים מצביעים ומסבירים

זמן צפייה: 00:32