מגיאור, בסטוני וצויטי, ברק וגולן, שרה ומוריה - "מסיבה בחיפה"

הקבוצה של מגיאור, בסטוני וצוויטי, שרה ומוריה וברק וגולן מפתיעים בשילובים עם השיר של האולטראס, "מסיבה בחיפה"

זמן צפייה: 02:24