מרינה נוגעת לשחף בנקודה רגישה: "בגיל 34 אתה רב על קציצות"

כבר דובר רבות על ריב הקציצות הגדול, אך נדמה שהוא נשכח מאז. במהלך שיחה על יום הולדתו, מרינה מזכירה לשחף את הריב, הוא נפגע מכך ומחליט לקחת אותה לשיחה. מרינה מסבירה לו שמאז שראתה איך הגיב, היא רואה אותו כלא צפוי ומתרחקת ממנו כשהוא צועק

זמן צפייה: 04:03