יואב קיש
יואב קישיואב קיש
יואב קיש
שר החינוך, השר לשיתוף פעולה אזורי וחבר הכנסת מטעם הליכוד. בעבר כיהן גם כיו"ר ועדת הכנסת וכסגן שר הבריאות. שירת בצה"ל כטייס קרב, ולאחר מכן עבד כטייס בחברת אל על