סערה

סערהסערה
סערה
מזג אויר קשה עם רוח חזקה ובד"כ גם עם גשמים חזקים.