סתיו שפיר

סתיו שפירסתיו שפיר
סתיו שפיר
כיהנה כחברת כנסת מטעם מפלגת העבודה. מראשי המחאה החברתית בקיץ 2011