שרון אלרעי פרייס

שרון אלרעי פרייסשרון אלרעי פרייס
שרון אלרעי פרייס
ד"ר שרון אלרעי פרייס היא ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות