ביקורת מסעדות

ביקורת מסעדותביקורת מסעדות
ביקורת מסעדות
אדם שמתוקף תפקידו מתארח במסעדות שונות, נותן להן ציון על פי קריטריונים מקובלים ומפרסם את ממצאיו.