עימות נשיאותי
עימות נשיאותיעימות נשיאותי
עימות נשיאותי
דיון פומבי בין כמה מועמדים בבחירות לנשיאות, ראשות הממשלה, בית הנבחרים וכד'.