נישואין
נישואיןנישואין
נישואין
מיסוד קשר בין בני זוג. לעתים קרובות, זוג יינשא לפני הבאת ילדים, אך אין קשר הכרחי בין השניים.