מלכה לייפר

מלכה לייפרמלכה לייפר
מלכה לייפר
מנהלת בית ספר חרדי במלבורן, אוסטרליה, שהואשמה בתקיפות מיניות ומעשי אונס בתלמידותיה. עם חזרתה לישראל, הוצא נגדה צו מעצר ובעקבות החלטת בית המשפט העליון הוסגרה בחזרה לאוסטרליה. שמה של לייפר נקשר גם ליעקב ליצמן, שהמשטרה המליצה להגיש נגדו כתב אישום בגין התערבות לא חוקית למניעת הסגרתה