מדד ישראל

מדד ישראלמדד ישראל
מדד ישראל
מדד ישראל עם אברי גלעד - כל ערב ב-19:00 ברשת 13