חוק השקיות
חוק השקיותחוק השקיות
חוק השקיות
החוק אוסר על חלוקה בחינם של שקיות נשיאה חד-פעמיות ברשתות הקמעונאיות הגדולות. בנוסף, נקבע היטל על כל שקית הנמכרת ברשתות הקמעונאיות הגדולות בסכום מינימלי של 10 אג'. על הקמעונאים הגדולים יהיה לציין בחשבונית ללקוח, בנפרד, את מספר השקיות שקנה, ואת המחיר ששילם בעדן