איציק שמולי

איציק שמוליאיציק שמולי
איציק שמולי
פוליטיקאי ישראלי אשר כיהן בעבר כשר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים וכחבר הכנסת מטעם מפלגת העבודה. בעבר יושב ראש התאחדות הסטודנטים וממנהיגי המחאה החברתית בישראל ב-2011