רכבת ישראל

רכבת ישראלרכבת ישראל
רכבת ישראל
חברה ממשלתית האחראית להפעלת הרכבות בישראל. יו"ר הדירקטוריון הוא דן הראל. מנכ"ל הרכבת הוא מיכה מייקסנר