אקדח
אקדחאקדח
אקדח
כלי ירייה אישי, נישא ומופעל על ידי אדם אחד, בעל קנה קצר הקל להחבאה בבגדי האדם הנושא אותו, הוא בעל נקודת אחיזה אחת לייצוב בעת הירי והוא יעיל לטווחים של כמה עשרות מטרים בלבד