החופש הגדול

החופש הגדולהחופש הגדול
החופש הגדול
תקופת המתייחסת לחודשי יולי-אוגוסט, שבהם לא מתקיימים לימודי במוסדות החינוך והתלמידים נמצאים בחופש