שריפות

שריפותשריפות
שריפות
שרפה היא התפשטות בלתי מבוקרת של בעירה, והיא עלולה להיגרם מסיבות שונות: תאונה (למשל כתוצאה מקצר חשמלי, מנפילת חפץ בוער או מבעירה מבוקרת שיצאה מכלל שליטה), הצתה בזדון (עקב מניע פלילי, כחלק מפעולות איבה או כתוצאה של פירומניה) או   אסון טבע (למשל בעקבות מכת ברק או דליקת קוצים כתוצאה משרב) עקב ההתחממות הגלובלית ושינויי האקלים, עלתה תדירות שרפות היער בעולם