עיסאווי פריג'
עיסאווי פריג'עיסאווי פריג'
עיסאווי פריג'
השר לשיתוף פעולה אזורי מטעם מפלגת מרצ