אליעזר ברלנד

אליעזר ברלנדאליעזר ברלנד
אליעזר ברלנד
מנהיג "ישיבת שובו בנים" בחסידות ברסלב. ב-2016 הורשע על פי הודאתו במסגרת עסקת טיעון בעבירות מעשים מגונים ותקיפה ונידון ל-18 חודשי מאסר, מהם ריצה בפועל 10 חודשים. עד לפרסום פרשיותיו הפליליות היה נחשב ממנהיגי חסידות ברסלב, אך כיום, בעקבותיהן, מתנגדים לו רבנים רבים, מברסלב ומחוץ לה