התעללות בקשישים

התעללות בקשישיםהתעללות בקשישים
התעללות בקשישים
מעקב חדשות 13 אחר האלימות מצד המטפלים בבתי הקשישים ובבתי האבות