הפגנות

הפגנותהפגנות
הפגנות
יציאה אל הרחובות תוך הכרזת ססמאות והנפת שלטים. זוהי דרך של אדם יחיד, או קבוצת אנשים להביע באופן פומבי את דעתה, ובפרט את מחאתה, בנושא מסוים. ההפגנה מהווה מימוש של חופש הביטוי וחופש ההתארגנות