המפלגה הדמוקרטית

המפלגה הדמוקרטיתהמפלגה הדמוקרטית
המפלגה הדמוקרטית
אחת משתי המפלגות הגדולות בארצות הברית. אפיון מצעה הפוליטי של המפלגה במישור החברתי והכלכלי הוא שמאלי, פרוגרסיבי וליברלי יחסית לזה של המפלגה הרפובליקנית המתחרה בה