חנוכה

חנוכהחנוכה
חנוכה
חג יהודי הנחגג במשך שמונה ימים החל מכ"ה בכסלו. על פי המסורת, מציינים את החג לזכר ניצחונם של החשמונאים במרד נגד היוונים, חנוכתו מחדש של בית המקדש השני ונס פך השמן