פריצה

פריצהפריצה
פריצה
פריצה היא חדירה למבנה (בית מגורים, חנות, מפעל וכדומה), למתחם מגודר או לרכוש כגון מכונית או ספינה, לעתים לשם ביצוע פשע, בדרך כלל גניבה.