בינה מלאכותית
בינה מלאכותיתבינה מלאכותית
בינה מלאכותית
בינה מלאכותית הוא שם לאינטליגנציה המודגמת על ידי מכונות, בניגוד לבעלי חיים ובני אדם. זהו מצב שבו מנסים לדמות את יכולות החשיבה האנושית באמצעים טכנולוגיים, למשל, באמצעות למידת מכונה.