עשרת הדיברות להעסקת בני נוער בחופש הגדול

מעסיקים בני נוער? אתם בני נוער שעובדים בחופש? הנה 10 החוקים שאתם חייבים להכיר

זמן צפייה: 01:47

העסקת בני נוער היא אינה עניין מורכב, בתנאי כמובן שמכירים היטב את הכללים. משרד הכלכלה מטיל עיצומים כספיים בגובה עשרות אלפי שקלים ואף פועל להגשת כתבי אישום פליליים כנגד מעסיקים המעסיקים בני נוער בניגוד להוראות החוק. לפיכך, לכל המעסיקים שמעוניינים להעסיק בני נוער בחופש הגדול בהתאם להוראות הדין, פרטנו את עשרת הדיברות בהעסקת בני נוער בחופש הגדול.

1.בדקו היטב בן כמה הנער:
בהתאם להוראות חוק הנוער, חל איסור גורף על העסקת בני נוער שטרם מלאו להם 14 שנים. נער שמלאו לו 14 אך טרם מלאו לו 15 ניתן להעסיקו, אך זאת רק בחופשות רשמיות מבית הספר ורק בעבודות שאינן מזיקות לבריאותו ולהתפתחותו.

2. שלמו בהתאם לשכר מינימום:
מעסיק חייב לשלם לנער לפחות שכר מינימום בהתאם לסכומים הקבועים. שימו לב ששכר המינימום לנער שונה משכר המינימום למבוגר. מעסיק רשאי (ואף רצוי) לשלם לנער שכר גבוה יותר. להלן פירוט השכר המינימלי, נכון ליולי 2016:
עד גיל 16 - 3,377.5 ש"ח לחודש ו-19.52 לשעה; עד גיל 17 - 3,618.75 ש"ח לחודש ו-20.92 לשעה; עד גיל 18 - 4,004.75 ש"ח לחודש, 23.15 לשעה.

3. אסור להעסיק נער בשעות נוספות:
בהתאם להוראות החוק, ניתן להעסיק נער עד 8 שעות ביום אך לא יותר מ-40 שעות שבועיות. רק נער שמלאו לו 16 יוכל לעבוד 9 שעות ביום. ואולם, העסקתו של הנער לא תותר, בכל גיל, מעבר ל-9 שעות ביום וכן לא מעבר ל-40 שעות בשבוע. במילים אחרות, אסור להעסיק נער בשעות נוספות.

אולי יעניין אתכם:

מה עושים כשהילד חוזר שיכור הביתה ממסיבה?

אלטרנטיבה לחינוך: אל תחכו שבית הספר יעשה את העבודה לבדו

תלמידים מוחים: למדו אותנו איך לחשוב, לא מה לחשוב

4. תקופת ניסיון, תקופת התלמדות ותקופת הכשרה – חייבות בתשלום:
בשנים האחרונות נחשפנו לשיטה לפיה, בתוקפת ההכשרה או בתקופת הניסיון, לא משולם לנער העובד שכר. על כן, חשוב להבהיר: מעסיק מחויב לשלם לנער עבור כל שעת עבודה ללא יוצא מן, כולל תקופת הכשרה, התלמדות ותקופת ניסיון.

5. המסמכים הדרושים:
המעסיק מחויב להחזיק במקום העבודה צילום של תעודת הזהות של הנער או של הורי הנער בצירוף אישור רפואי המתיר את העסקתו של הנער. בנוסף, המעסיק מחויב לנהל רישום מדויק של שעות עבודתו של הנער. כמובן, שעל הנער לנהל רישום עצמאי של שעות העבודה, ללא קשר לרישום של המעסיק.
בנוסף: המבקש להעסיק ילד שטרם מלאו לו 15 בהופעה מבוימת, חייב בהיתר ממשרד הכלכלה והתעשייה, טרם העסקת הילד. להגשת בקשה לקבלת היתר, יש לשלוח את הטפסים והמסמכים הנדרשים לידי הממונה על חוק עבודת הנוער, במשרד הכלכלה והתעשייה.

6. יש למסור לנער הודעה בכתב על תנאי העסקתו:
מעסיק אשר מעסיק נער למשך 30 יום לפחות, חייב למסור בידיו תוך 7 ימים הודעה בכתב על תנאי העסקתו ובה יפורטו תנאי העסקתו של הנער.

7. יש להקפיד על הפסקות:
בכל מצב שבו הנער מועסק מעל 6 שעות, המעסיק מחויב לתת לנער הפסקה בת 45 דקות, בהן לפחות חצי שעה רצופה.

8. העסקה בשעות הלילה:
מעסיק לא יעסיק נער בין השעות 20:00 בערב ל-08:00 בבוקר, שעה שחלה על הנער חובת לימודים. ואולם. יודגש, כי ניתן יהיה להעסיק נער שמלאו לו 16 שנה ולא חלה לגביו חובת לימוד אחרי השעה 22:00 ועד השעה 24:00, אך זאת רק באישור מיוחד מאת משרד הכלכלה ובתנאי שמדובר בחופשה מהלימודים. במצב זה אף חלה על המעסיק החובה לדאוג לנער לאמצעי הסעה לביתו בסוף יום העבודה.

9. תשלום נסיעות:
מעסיק מחויב לשלם את הוצאות הנסיעה של הנער הלוך-חזור למקום העבודה, בסכום שלא יעלה על 26.40 ₪ ליום.

10. קנסות:
התופעה הפסולה לפיה המעסיק משית על הנער קנסות שונים, בשל איחור למשמרת או בשל טעות שנעשתה על ידו, חייבת להיפסק. ויודגש: אסור למעסיק לנכות משכרו של נער בגין "קנסות או "נזקים", כל עוד אין לכך היתר בחוק.

נכתב ע"י עו"ד צבי הלפגוט, ממשרד עורכי דין הלפגוט, אדרי ושות'
* אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או עסקי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או עסקי ו/או אחר, ואין לראות בדברים אלה משום מצג ו/או חוות דעת כלשהי ביחס לחוק הנוער, אלא יש לראות בכתוב דעה אישית ו/או הסבר כללי בלבד ובוודאי שאין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.
* נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר אך מכוון לנערים ונערות באופן שווה.

החופש הגדול